Welkom bij Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek (SFT)

Het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten, gericht op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de Tandtechniek branche. Deze activiteiten liggen bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Voorlichting over de arbeidsvoorwaarden (cao)
  • Opleiding en
  • Arbeidsomstandigheden

Bestuur

Stichting Sociaal Fonds voor de Tandtechniek is een zelfstandige rechtspersoon met een eigen, paritair bestuur. In dit bestuur zijn zowel werknemers als werkgevers vertegenwoordigd, te weten via;

  • CNV Vakmensen
  • FNV
  • De Unie
  • NWVT
  • VLHT
  • Branchevereniging Tandtechniek

Uitvoering, administratie en ondersteuning van het bestuur wordt gedaan door Wissenraet Van Spaendonck te Tilburg.

Subsidie Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek verricht vanaf 01-01-2023 geen activiteiten meer, er kan om die reden geen gebruik meer worden gemaakt van de subsidieregeling.