Welkom bij Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek (SFT)

Het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten, gericht op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de Tandtechniek branche. Deze activiteiten liggen bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Voorlichting over de arbeidsvoorwaarden (cao)
  • Opleiding en
  • Arbeidsomstandigheden

Bestuur

Stichting Sociaal Fonds voor de Tandtechniek is een zelfstandige rechtspersoon met een eigen, paritair bestuur. In dit bestuur zijn zowel werknemers als werkgevers vertegenwoordigd, te weten via;

  • CNV Vakmensen
  • FNV
  • De Unie
  • NWVT
  • VLHT
  • Branchevereniging Tandtechniek

Uitvoering, administratie en ondersteuning van het bestuur wordt gedaan door Wissenraet Van Spaendonck te Tilburg.

Subsidie Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Jaarlijks besluiten 40 tot 60 jonge mensen om het mooie vak van de tandtechniek te gaan leren. In onze sector kennen we daarvoor alleen een BBL-opleiding, waarbij de leerling vier dagen werkt en één dag (momenteel de donderdag) naar school gaat. Een opleiding kan alleen gevolgd worden als de leerling al een arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf heeft. Om het aannemen van leerlingen te stimuleren stelt het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek een subsidie beschikbaar.

Voor het in dienst hebben en opleiden van leerlingen kan de werkgever een subsidie aanvragen bij het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek. Er geldt nu een subsidie van €1.250 euro voor het eerste jaar en hetzelfde bedrag voor het tweede jaar, NADAT deze jaren succesvol zijn afgerond.

Om aanspraak te maken op deze subsidie dient je werkgever aan te tonen dat je in de periode dat je je tijdens je arbeidsovereenkomst met je leerbedrijf ook stond ingeschreven bij de school voor de tandtechniek (DHTA). De DHTA stuurt je hiervoor een bewijs van inschrijven. Je leerbedrijf kan vervolgens aanspraak maken op de subsidie door de documenten te sturen naar info@sftandtechniek.nl. Je werkgever ontvangt dan binnen 4 weken een reactie op de aanvraag.

De subsidie is geregeld in artikel 4 lid 4 van de cao voor de Tandtechniek inzake Sociaal Fonds.

Downloads

Hieronder kun je diverse documenten downloaden zoals reglement, statuten en formulieren.

Reglement en statuten

Jaarverslagen